0
ŠD I – Soutěž v pinkané 2023

Během měsíce února a částečně i března probíhala ve školní družině I soutěž v pinkané. Děti se snažily co nejvícekrát odpinknout míček bez pádu na zem. Absolutním vítězem se stal Jakub Binder, kterému se to podařilo 866 krát. Velkou pochvalu a drobné odměny si zasloužili všichni ti, kteří se soutěže zúčastnili. Věra…

0
ŠD I – Karneválek 2023

Tradiční družinový karneválek se uskutečnil 27. února. Děti si hrály, tančily a soutěžily ve svých kostýmech nebo v maskách, které si vyrobily v družině. Na závěr si každý vylosoval šťastné číslo, pod kterým se ukrývala drobná odměna. Věra Šulová

0
Přednes básně – soutěž v recitaci

V naší škole 1. března 2023 proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 1.-5. třídy. Pro porotu nebylo snadným úkolem vybrat vždy nejlepší výkony. Všichni recitátoři získali malou odměnu, diplom a medaili. Všem zúčastněným velmi děkujeme, stejně tak i jejich vyučujícím – za výběr textů, za přípravu a čas, který žákům věnovali.…

0
PŘEHLÍDKA MALÝCH TALENTŮ 2023

Během měsíce ledna probíhala ve školní družině I přehlídka malých talentů. Děti předváděly své činnosti, které je baví a ve kterých jsou šikovné. Navzájem jsme zhlédli: malování, kreslení, stavění z lega, skládání hlavolamů, tvoření z různých materiálů, cvičení s hudbou, hry na flétnu i ukulele, skákání přes švihadlo, přednášku o sovách, kreativní tvoření účesů…

0
Matematicko – logický den

18. listopadu proběhl na naší škole projektový den zaměřený na matematiku a logiku. Na prvním stupni bylo připraveno osm stanovišť. Žáci si zahráli různé logické hry, změřili své síly v netradičních úlohách s matematickým zaměřením a potrápili se nad sirkovými hlavolamy. Vyzkoušeli si složit podle předlohy ze sedmi geometrických obrazců spoustu…

0
FITKONTO

Žáci 6. třídy – Natálie Nováková a Tomáš Lujc se účastnili soutěže FITKONTO. V ní žáci odpovídají na kvízové otázky a plní dílčí úkoly (vztahují se ke zdravému životnímu stylu). Tomáš s Natálií se do ní zapojili sami od sebe jen na základě informací ode mě a starší Tomášově sestře (s…

0
projekt Dějepis+

Naše škola je zapojená již druhý školní rok do projektu Dějepis+. Cílem projektu je otestovat lekce vytvořené od odborníků z Ústavu pro totalitní režimy. Výuka probíhá tzv. badatelskou formou, při které žáci hledají v připravených materiálech odpověď na badatelskou otázku, kterou dostanou na začátku hodiny. Svoje odpovědi musí zdůvodnit a doložit…

0
Den stromů

Do delší covidové odmlce oslavila naše škola opět Den stromů. Formou projektového dne se žáci z prvního stupně zúčastnili tvořivých dílniček, poznávání stromů v okolí školy, přednášky odborníka o stromech a pozorování přírodnin pod mikroskopem. Žáci druhého stupně zasázeli v obci ořešáky, postarali se o ovocné stromy na školní zahradě a na jaře pomohou…

0
Exkurze PVE Dalešice a JE Dukovany

V druhé polovině měsíce října jsme se s 9. třídou vydali na exkurzi do přečerpávací vodní elektrárny Dalešice a do jaderné elektrárny Dukovany. V PVE Dalešice měli žáci možnost prohlédnout si vyřazenou Francisovu turbínu. Následně zhlédli krátký film o fungování PVE a navštívili strojovnu, ve které jsou umístěny 4 turbíny s…

0
Zahájení rekonstrukce zahrady MŠ

V úterý 27. září 2022 se odpoledne od 15:00 do 18:00 konala brigáda na zahradě mateřské školy. Touto akci byla fakticky zahájena rekonstrukce zahrady. Plány k rekonstrukci byly vyhotoveny odbornou firmou již v roce 2020 a zahrada má podle nového plánu vzdělávací charakter. Samotné brigády se účastnila více jak desítka rodičů,…

1 2 3 12