0
Anglická konverzační soutěž

Okresní kolo anglické konverzační soutěže Školní kolo soutěže v anglické konverzaci proběhlo 30.1.2018, ve dvou kategoriích se ho zúčastnilo 25 žáků 6. až 9. třídy. O postupu do vyššího kola rozhodovala úroveň poslechu projevu rodilých mluvčích, přesnost a plynulost v rozhovoru o vylosovaném tématu a nápaditost při popisu obrázku. Naši školu v okresním…

0
Nakresli tři krále

Také letos se žáci naší školy zúčastnili výtvarné soutěže s tříkrálovou tematikou. V polovině ledna hodnotila laická porota v místní knihovně ve Vranově nad Dyjí výtvarné tříkrálové práce celostátní soutěže Nakresli tři krále a dary, které nesli Ježíškovi. Každý návštěvník vranovské knihovny mohl svým hodnocením ovlivnit pořadí vítězů. Letos bylo do…

0
Logická olympiáda

I v letošním školním roce se žáci naší školy zúčastnili Logické olympiády. Tato soutěž, která je pořádaná Mensou České republiky, není o naučených znalostech, ale o zdravém rozumu, kreativním myšlení a schopnosti samostatného uvažovaní. Letos do ní bylo z naší školy přihlášeno 29 žáků. V kategorii A, do které spadají žáci 1. stupně, zvítězil Artur Vokurek ze 2. třídy,…

0
Okresní kolo dějepisné soutěže Bible a my

Ve středu 29.11. 2017 se v ZŠ Šumná uskutečnilo okresní kolo dějepisné soutěže Bible a my. Sedm základních a středních škol vyslalo žáky, aby porovnali své biblické znalosti. Naši školu reprezentovalo 10 soutěžících ze čtvrté až osmé třídy. Letošní témata se týkala apoštolů v evangeliích, Josefa Egyptského, proroka Elijáše a Elíši, Matoušova…

1 2 3 9