0
Biologická olympiáda 2022

Biologická olympiáda (dále jen BiO) je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená žákům základních škol a studentům středních škol. BiO je organizovaná odděleně pro čtyři věkové kategorie soutěžících. BiO je postupová soutěž. U všech kategorií se uskutečňuje školní kolo. Vyšší kola mohou být s ohledem na kategorie…

0
OFFICE ARENA

Pravidelně se naše škola účastní soutěže Office Arena, která je jak pro základní, tak střední školy. Při ní si žáci vyzkouší své znalosti a dovednosti v Office aplikacích – Word, Excel a Power Point… Nejprve probíhá online kolo. Zde žáci vyplňují test, který se skládá z několika teoretických i praktických otázek.…

0
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

V naší škole se tradičně účastníme dějepisné olympiády. Jinak tomu nebylo ani letos. Autoři opět zvolili i velmi zajímavé téma – Šlechta v proměnách času. Školní kolo proběhlo v lednu 2022 a do okresního kola nám postoupila Dáša Holíková (z 9. třídy) a Michal Burian (z 8. třídy). Vzhledem k dozvuku…

0
EXKURZE ZNOJMO

Spolu s mými páťáky jsme se v březnu vydali na exkurzi do Znojma. Vyrazili jsme ráno linkovým autobusem. Naším cílem bylo Jihomoravské muzeum. Zde mají výstavu Pradědeček na cestách. Vztahuje se k cestování na přelomu 19. a 20. století. Žáci měli za úkol rozluštit tajnou zprávu pomocí úkolů, které plnili. Využívali…

0
PREZENTIÁDA 2021/2022

Prezentiáda je soutěž založená na týmové spolupráci a prezentování. Tým složený ze 2-3 žáků vytvoří prezentaci (v programu Power Point nebo Prezi) na zadané téma. Musí přitom dodržet pravidla pro tvorbu prezentací a také oslovit porotu obsahem a hlavní myšlenkou. Nejoriginálnější a nejpovedenější práce jsou potom vybrány na krajské kolo. Zde…

0
Lyžařský výcvikový kurz 2022 – Ostružná, Jeseníky

Ve dnech 7.-10. 2. se naše škola zúčastnila pravidelného lyžařského výcviku pro žáky šesté až deváté třídy. Celkem bylo přihlášeno 43 žáků, na výcvik nakonec odjelo 41 žáků, což bylo v nelehké covidové době velkým úspěchem. Výcvik žáci absolvovali v menším, ale pro naše potřeby ideálním lyžařském středisku Ostružná v Jeseníkách.…

0
KARNEVÁLEK ŠD I 2022

Během února si děti ve školní družině I tvořily různé škrabošky na karneválek, který proběhl poslední únorový den. Někteří si přinesli i masku z domu. Během odpoledne si princezny, superhrdinové, zvířátka a další zatančili i zasoutěžili. Na závěr si každý vylosoval své šťastné číslo, pod kterým se ukrývala drobná odměna. Věra Šulová

0
ŠD I – MIKULÁŠSKÉ HRÁTKY 2021

Ve čtvrtek 2. prosince se děti ze školní družiny I. proměnily v čertíky, Mikuláše a anděly. Někteří si donesli své masky, jiní si vytvořili v družině andělské, čertovské i mikulášské čelenky. Děti se pobavily při hádankách, zasoutěžily si v hodu ,,sněhovými‘‘ koulemi na cíl a ve slalomu s překážkami. Nechyběl ani…

0
Dopravní výchova pro 2.stupeň

První říjnový den se pro žáky 6.-9. třídy uskutečnil projektový den zaměřený na dopravní výchovu. Cílem bylo připomenout si pravidla bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu, upozornit na možná rizika a poučit o bezpečném pohybu na dětských jízdních prostředcích. Žáci se v průběhu dopoledne střídali na různorodých stanovištích v okolí školy. Zkusili…

0
Projektový den

V pondělí 27.9.2021 proběhl na naší škole projektový den pro 1.stupeň – DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Při jeho přípravě jsme přemýšleli, které aktivity zvolit, aby se děti pobavily, ale zároveň si prožily něco nového. Zvolili jsme proto různá stanoviště související s dopravou. Počasí nám přálo, proto jsme mohli využít i venkovní prostory. Většina…

1 2 3 10