Pomůcky pro 1. třídu

aktovka, pouzdro, přezůvky, cvičební úbor do tělocvičny a na hřiště, stíratelná tabulka A4 nebo A3. Ostatní pomůcky a učebnice obdrží děti ve škole. O případných dalších pomůckách Vás bude informovat třídní učitelka zahajovací den ve škole.