Recyklace hrou

 Tým Recyklace hrou navštívil naši školu

V říjnu 2016 lektoři Recyklohraní navštívili žáky ZŠ a MŠ Blížkovice. Projekt probíhal napříč všemi třídami. Během dopoledne se žáci přesvědčili o důležitosti třídění odpadu.

Jaroslava Hápová