Základní škola a mateřská škola, Blížkovice, okr. Znojmo příspěvková organizace

Na základě zákona 561/2004 Sb. §34 vyhlašuje ředitelka školy

Zápis do mateřské školy

pro školní rok 2020/2021

Základní škola Blížkovice po dohodě se zřizovatelem školy oznamuje, že zápis do MŠ pro školní rok 2020/21 se vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 uskuteční bez přítomnosti dítěte ve škole. Příjem žádostí proběhne od 1. 5. do 6. 5. 2020. Žádosti jsou ke stažení na  www.zsblizkovice.cz.

Přihlášky je možné doručit:

  1. do datové schránky školy, ID: syambk2
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
  3. poštou
  4. osobně do poštovní schránky školy

K zápisu přihlásí zákonný zástupce dítě, které k 31. 8. 2020 dosáhne nejméně tří let věku. U dětí, které dosáhnou tří let věku v průběhu školního roku, se podává žádost až po dosažení tří let věku. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce zašle kopii rodného listu dítěte /po uzavřeném zápisu bude skartováno/, vyplněnou žádost a evidenční list dítěte, na kterém bude lékařské potvrzení o řádnémočkování dítěte.

Tel.: 515 258 159 (MŠ), 515 258 116 (ZŠ)               Eva Valová, ř. š.