Exkurze JE Dukovany a PVE Dalešice 2023

Koncem měsíce listopad jsme se s 9. třídou vydali na exkurzi do přečerpávací vodní elektrárny Dalešice a do jaderné elektrárny Dukovany. V informační centrum JE Dukovany se žáci seznámili s provozem celé JE a podrobněji se dozvěděli, z čeho se skládá a k čemu slouží jednotlivé okruhy JE. Velmi zajímavá byla mlžná komora, která zviditelňuje trajektorii nabitých částic a také nově virtuální prohlídka JE, která nás provedla místy, do kterých se běžný smrtelník nepodívá a to vše za pomocí 3D brýlí s virtuální realitou. Jelikož se v JE klade důraz na bezpečnost, mohli se žáci projít bezpečnostním rámem a zjistit, jestli nevykazují zvýšenou radiaci nebo u sebe nemají   kovové předměty. V druhé části exkurze jsme navštívili PVE Dalešice, kde měli žáci možnost prohlédnout si vyřazenou Francisovu turbínu. Následně zhlédli krátký film o fungování PVE a navštívili strojovnu, ve které jsou umístěny 4 turbíny s generátory. Bohužel během exkurze probíhala velká oprava na 3. generátoru, a tak žáci pozorovali strojovnu z balkonu.  Na závěr musím žáky 9. třídy pochválit za projevený zájem a spoustu věcných dotazů směřované k průvodkyním.

Mgr. Tomáš Novotný