Rozvrh 9. třída

7:40 – 8:25 8:35 – 9:20 9:30 – 10:15 10:35 – 11:20 11:30 – 12:15 12:25 – 13:10 12:45 – 13:30 13:40 – 14:25
Po AJ M CH ČJ NJ HV
Út D M/ IT AJ TV IT/M ČJ
St F M M NJ VO D
Čt ČJ M AJ NJ ČSP VV
AJ ČJ ČJ Z CH TV