Dne 14.2.2020 se žáci 1. a 2. třídy zúčastnili besedy s Policií ČR na následující témata:  bezpečnost při přesunu do školy, při hrách, při jízdě na kole a nástrahy internetu.  Žáky témata zaujala, aktivně se zapojovali do diskuze.  Lenka Novotná, Hana Brenkusová

Leave A Reply