Bezpečnostní opatření budovy

Vážení rodiče,

v souvislosti s tragickou událostí ve škole ve Žďáru nad Sázavou jsou školy povinny zajistit budovy tak, aby se dovnitř nedostala nepovolaná nebo nežádoucí osoba. Než bude v ZŠ Blížkovice zřízen zvonkový systém, je nutné provést prozatímní opatření, tj, že budova bude od 6,30 do 7,20 uzavřena a žáci školní družiny budou zvonit. Od 7,20 do 7,40 bude dohled provozních zaměstnanců a pedagogů v šatně, kde se každá cizí osoba bude hlásit. Od 7,40 bude budova opět uzavřena. Žádáme rodiče žáků základní školy, aby doprovázeli své děti pouze před školu. Také v odpoledních hodinách bude budova uzavřena, děti si vyzvedávejte před budovou školy, do školní družiny použijte telefon. V případě potřeby použijte telefonní čísla a smluvte si schůzku předem, nebo zvoňte u vchodu a vyčkejte příchodu zaměstnance školy. V počáteční fázi se pravděpodobně vyskytnou problémy, ale věřím, že se nám podaří sladit provoz tak, aby byla primárně zaručena bezpečnost žáků a dětí.

Děkuji za pochopení.