Biologická olympiáda 2022

Biologická olympiáda (dále jen BiO) je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená žákům základních škol a studentům středních škol.

BiO je organizovaná odděleně pro čtyři věkové kategorie soutěžících. BiO je postupová soutěž. U všech kategorií se uskutečňuje školní kolo. Vyšší kola mohou být s ohledem na kategorie okresní, krajské, popřípadě ústřední kolo.  Kategorie D je určena pro žáky 6. a 7. ročníků základních škol. Kategorie C je určena pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a víceletých gymnázií.

BiO vyhlašuje MŠMT a Česká zemědělská univerzita v Praze, letos již 56. ročník. Tématem pro kategorie C a D bylo: Jak přežít zimu.

Do školního kola se zapojilo 6 chlapců a děvčat z 8. a 9. třídy a 9 žáků ze 6. a 7. třídy. Studovali rozsáhlý odborný text o tom, jak jsou živočichové i rostliny připraveni k přečkání nepříznivých podmínek. Dále se učili poznávat určené druhy rostlin, živočichů, minerálů a hornin. Třetí část soutěže byla laboratorní. Ve školním kole mladí biologové zkoumali plody rostlin, pupeny listnatých stromů a v okresním kole chlupy živočichů a ptačí peří.

V okresním kole naši školu reprezentovali za mladší kategorii Luboš Holík (5. místo), Adam Palát (7. místo) a Artur Vokurek (10. místo), za starší kategorii Hana Kovářová (5. místo), Dagmar Holíková (6. místo) a Anežka Florianová (13. místo).  Všem děkuji za vzornou přípravu a věřím, že zájem o přírodu a získané informace uplatní i v budoucích soutěžích.

                                                                                                                              Hana Makovičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *