Biologická olympiáda

O co později se vlivem mrazivých dnů letos probouzela příroda, o to více času měli účastníci biologické olympiády na výzkum a přípravu znalostí do soutěže biologická olympiáda. Poznávali určené druhy rostlin, živočichů a hornin pouhým okem, lupou i mikroskopem. Učili se o loukách, mýtinách, polích, zahradách, horských planinách, stepích a rašeliništích. Informací museli nastudovat mnoho. I když téma letošní olympiády znělo jednoduše: BEZLESÍ.

Ke konci února se zájemci utkali ve školním kole, ze kterého vždy první tři v každé kategorii postoupili do okresní soutěže. Za kategorii C (8. a 9. třída) reprezentovali školu Adam Palát, Pavla Kovářová a Luboš Holík. Obsadili velmi krásné 6.,7. a 8. místo.

Mladší kategorii D zastupovali sedmáci Karolína Svobodová, Artur Vokurek a Eliška Křížová. Karolína a Artur se umístili do desátého místa. Velkým potěšením byl postup Elišky do krajského kola, které se uskutečnilo 25.5.2023 v Brně – Lužánkách. Obrovskou radost jsme měli z toho, že se Eliška vůbec neztratila ve tvrdé konkurenci žáků z víceletých gymnázií a ostatních základních škol Jihomoravského kraje. Poctivou přípravu zúročila tím, že se stala úspěšnou řešitelkou. Všem mladým přírodovědcům děkuji za práci a vzornou reprezentaci.

Hana Makovičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *