Ceník

Finanční norma potravin:
Žáci 7 – 10 let ………………… 22,- Kč
Žáci 11 – 14 let ………………. 24,- Kč
Žáci 15 let a víc ……………… 26,- Kč
Zaměstnanci …………………. 58,- Kč
Cizí strávníci ………………….. 75,- Kč