CESTY ČASEM

Společně s kolegyní jsme si pro naše třídy na 18. května 2022 naplánovaly exkurzi do Třebíče. Cílem byla bazilika svatého Prokopa, která patří na seznam památek UNESCO. 

Čekal nás výukový program s názvem Jak se staví katedrála. Žáci se tak při vyplňování pracovního listu dozvěděli, jak probíhala stavba katedrály, co měl na starosti parléř nebo kolik různých profesí při stavbě bylo potřeba. Prakticky si vyzkoušeli na modelu postavit základy baziliky svatého Prokopa a někteří zkoušeli společnými silami postavit křížovou klenbu, která sloužila jako výzdoba gotických katedrál. 

V expozici si také žáci prohlédli zmenšený model středověkého jeřábu. V rámci skupin měli za úkol přemístit modely kamenných kvádrů z jednoho místa na místo. Ověřili si tak, že už tehdy byla při této práci důležitá komunikace a spolupráce. Nakonec ale zdárně všechny skupiny přepravily modely kamenných bloků na správné místo. 

V druhé části dopoledne na nás čekala prohlídka baziliky svatého Prokopa. Paní průvodkyně nám pověděla něco málo k historii stavby a ukázala konkrétní prvky románského a gotického slohu. Navštívili jsme i kryptu. 

Vzhledem k tomu, že nám přálo počasí a zbylo nám trochu času, stihli jsme zajít i na zmrzlinu. 

Mgr. Hana Brenkusová, Mgr. Eliška Karásková

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *