Den stromů na 1. stupni

V pondělí 6.11. jsme na 1. stupni opožděně oslavili Den stromů projektovým dnem.

Na ranním shromáždění jsme si zazpívali píseň Stromy (a že to byl opravdu krásný pěvecký a hudební
výkon) a naladili se tak na mimořádný den plný aktivit. Přálo nám i počasí, od rána svítilo sluníčko
a prozářilo nejen třídy, ale hlavně školní zahradu do nádherných podzimních barev. Bylo radost dívat
se z okna na třídy pobíhající od jednoho stromu k druhému. Čekalo je tam totiž stanoviště Ovocné
dřeviny a úkoly s tímto tématem spojené. Dalším netradičním stanovištěm byla školní dílna, kde si
žáci vyzkoušeli práci se dřevem a výsledkem společné práce bylo krmítko a ptačí budka.
Své znalosti o stromech a lese si pak všichni ověřili na stanovišti Lesní čarování a především na
besedě, kterou pro nás připravil tatínek – revírník pan Bartes z Chvalatic. Poučné a zajímavé povídání
doplnil řadou krásných a nápaditých pomůcek a ukázek.
Že pohádky mají rádi všichni se ukázalo na posledním stanovišti, kde děti poslouchaly čtení pohádky
jako pěny a dokázaly ji pak zdramatizovat, zveršovat nebo ilustrovat. Děkujeme všem žákům za
spolupráci a učitelům, asistentům a panu Bartesovi za přípravu a organizaci.

Za 1. stupeň, Miloslava Dancingerová