Dodatek k ŘŠD č.3

Platnosti nabývá toto znění:

6. KRITERIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Přednostně jsou přijímáni žáci:

1. Přespolní

2. Žáci zapsaní na celou odpolední směnu ŠD.

3. Mladšího věku