Dokumenty

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  .pdf
Námitka proti zpracování osobních údajů  .pdf
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů .pdf
Zápisní lístek do ŠD .pdf
Žádost o informaci o zpracování osobních údajů .pdf
Žádost o kopii osobních údajů .pdf
Žádost o odklad školní docházky .pdf
Žádost o omezení zpracování osobních údajů .pdf
Žádost o opravu při zpracování osobních údajů .pdf
Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu .pdf
Žádost o přenesení osobních údajů .pdf
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání .pdf
Žádost rodičů o přestup .pdf
Žádost o slovní hodnocení .pdf
Žádost o výmaz osobních údajů .pdf
Žádost o uvolnění z výuky .pdf
Žádost do MŠ .pdf
Evidenční list MŠ .pdf
Přihláška ke stravování .doc
„Zvláštní zápis“ – kritéria .pdf
Koncepce domácí přípravy .pdf