Dopravní výchova pro 2.stupeň

První říjnový den se pro žáky 6.-9. třídy uskutečnil projektový den zaměřený na dopravní výchovu.

Cílem bylo připomenout si pravidla bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu, upozornit na možná rizika a poučit o bezpečném pohybu na dětských jízdních prostředcích.

Žáci se v průběhu dopoledne střídali na různorodých stanovištích v okolí školy. Zkusili si střelbu ze vzduchové pistole, velké oblibě se těšila jízda zručnosti a žáky velmi bavil i orientační běh, při kterém byli odkázáni na práci s buzolou. Dále si zopakovali povinnou výbavu jízdního kola a prakticky si vyzkoušeli základní údržbu.

Rovněž absolvovali přednášku vedoucího Dopravní policie Vranov nad Dyjí npor. Mgr. Dušana Podsklana, se kterým následně diskutovali o tématech, která je zajímala.

Velmi si vážíme spolupráce se Střední školou řemesel a služeb Moravské Budějovice, jejíž studenti a zaměstnanci dopravní den obohatili hned o dvě stanoviště. V altánu na školní zahradě si naši žáci připomněli zásady první pomoci, kdy si mohli pod odborným dohledem změřit tlak či vyzkoušet masáž srdce. Ještě lákavější byla projížďka v elektroautomobilech a kaipanu.

Žáci 8. a 9. třídy zavítali na exkurzi do Lažínek, kde je pan Pavel Míča provedl autoservisem i přilehlou stanicí technické kontroly. Zejména chlapci ocenili seznámení s moderními technologiemi v automobilovém průmyslu.

Příjemné dopoledne bylo završeno online testem za účelem ověření znalostí dopravních značek a předpisů, žáci nebyli ušetřeni ani řešení složitějších dopravních situací.

Projektový den se vydařil, počasí nám přálo, a tak jsme si mohli vyzkoušet nevšední aktivity na čerstvém vzduchu. Věříme, že si žáci upevnili potřebné dovednosti, návyky a vědomosti pro bezpečný pohyb v dopravním prostředí.

Velké poděkování patří všem, kteří se jakkoli podíleli na organizaci tohoto projektového dne.

Mgr. Markéta Šrámková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *