Exkurze Praha (5. a 6. třída)

Informační schůzka pro žáky a zákonné zástupce se bude konat v úterý 3. 9. 2019 v 17,00. Písemné informace budou poslední týden v srpnu vyvěšeny na www školy a budou poskytnuty 2. 9. 2019 žákům.