Exkurze PVE Dalešice a JE Dukovany

V druhé polovině měsíce října jsme se s 9. třídou vydali na exkurzi do přečerpávací vodní elektrárny Dalešice a do jaderné elektrárny Dukovany. V PVE Dalešice měli žáci možnost prohlédnout si vyřazenou Francisovu turbínu. Následně zhlédli krátký film o fungování PVE a navštívili strojovnu, ve které jsou umístěny 4 turbíny s generátory. Během exkurze probíhala pravidelná údržba na prvním generátoru. Jelikož si údržbáři provádějící kontrolu všimli, že žáci jeví velký zájem o výklad paní průvodkyně, pozvali nás blíže, aby žáci viděli, jak taková údržba probíhá. Díky tomu mohli žáci vidět, jak se lehce dá pohnout s 300t rotorem generátoru a k tomu jako bonus dostali výklad k probíhající údržbě. V druhé části exkurze jsme navštívili informační centrum JE Dukovany. Zde se žáci seznámili s provozem celé JE a podrobněji se dozvěděli, z čeho se skládá a k čemu slouží jednotlivé okruhy JE. Velmi zajímavá byla mlžná komora, která zviditelňuje trajektorii nabitých částic. Jelikož se v JE klade důraz na bezpečnost, mohli se žáci projít bezpečnostním rámem a zjistit, jestli nevykazují zvýšenou radiaci. Na závěr musím žáky 9. třídy pochválit za projevený zájem a spoustu věcných dotazů směřované k průvodkyním.

Mgr. Tomáš Novotný

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *