Harmonogram přijímacího řízení

Harmonogram přijímacího řízení na střední školy, úkoly, termíny, odpovědnost je uveden v Souboru pedagogicko organizačních informací MŠMT pro školní rok.  Uchazeč odevzdává přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2018. Škola vydá do 30.11. těmto žákům zápisový lístek. Formuláře přihlášek ke studiu na střední škole jsou ke stažení například na stránkách MŠMT – http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore