Jazyková soutěž

17.5.2017 se již podruhé žáci naší školy zúčastnili jazykové soutěže pro úplné základní školy okresu Znojmo na téma „Moje tajná přání“. Soutěžní klání proběhlo v Základní škole a Mateřská škole Znojmo, Pražská. Jednotlivé školy vyslaly soutěžní dvojice s připravenou obrazovou prezentací v programu PowerPoint, popř. v jiném běžném prezentačním programu, kterou komentovali v cizím jazyce. Součástí prezentace mohla být i nacvičená scénka. Poté soutěžící bezprostředně reagovali na dotazy členů hodnotící komise. Délka prezentace je v rozsahu 7 – 10 minut a dalších 5 minut je věnováno dotazům komise. Při soutěži je hodnocena slovní zásoba, výslovnost, schopnost reagovat na dotazy, ale i zpracování prezentace.

Naši ZŠ a MŠ Blížkovice zastupovali žáci 7. třídy Tereza Vicanová a Tomáš Kříž. Jejich anglická prezentace, doplněná hrou na kytaru a zpěvem irské a americké písně, porotu opravdu zaujala. Přestože byli ze všech soutěžních dvojic nejmladší, obsadili nádherné 2. místo.
Děkuji oběma žákům za vzornou přípravu na soutěž a výborné reprezentování naší škole v rámci znojemského okresu.