Kroužky

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Středisko volného času  Znojmo
NÁZEV VEDOUCÍ            URČENO PRO TERMÍN
Vaření a pečení Mgr. Hana Brenkusová 1. stupeň úterý 12.30 -13.30
Hra na flétnu Mgr. M.Dancingerová 6. – 8.. třídu středa 13.30 – 14.30
Hudební kroužek Mgr. M.Dancingerová 4. třídu úterý  13.00 -14.00
Kytarový kroužek Mgr. František Hofbauer 5. – 9. třídu pátek 13.30 – 14.30
Výtvarný kroužek Mgr. Jana Žáková 1. – 5. třída středa 13.30 – 14.30
Kroužky pod ŠD Blížkovice 120Kč/pololetí pro žáky, kteří nejsou zapsaní do ŠD
Pohybové a míčové hry Jarmila Veselá 2.– 5. třídu středa 15.30 – 16.30
čtvrtek 14.30 – 16.00
Křížková výšivka Jarmila Veselá 2. – 9. třídu úterý 14.30 – 16.30
Šikovné ruce Věra Šulová po domluvě středa 14.30 – 16.00
Kroužky ze Šablon II (EU)
Kroužek robotiky 
(EU Šablony)
Mgr. Eliška Karásková 3. – 5. třídu
(max 11 zájemců)
čtvrtek 12.45 – 14.15
(říjen 2019 – únor 2020)
Kroužek robotiky 
(EU Šablony)
Mgr. Eliška Karásková 6. – 9. třídu
(max. 11 zájemců)
středa 13.40 – 15.10
(leden – květen 2020)
Kroužek pod SDH Blížkovice
Hasičský kroužek Monika Volfová 1-9. třídu Info v hasičárně 
pátek od 16.00
Sportovní oddíly ASPV  (TJ při ZŠ Blížkovice)     cena 100,- /rok
NÁZEV VEDOUCÍ URČENO PRO TERMÍN
Sportovní gymnastika  Mgr. Hana Makovičková 5.- 9. třída středa 13.30 – 14.30
Sportovní gymnastika Mgr. Věra Sobotková 1.- 4. třída čtvrtek 12.30 – 13.30
Sokol hoši Marie Bernardová 1. – 9. třídu úterý
Mažoretky Marie Bernardová 1. – 9.třídu  pátek 13.30 – 15.00