Na kole krajinou historie

Naše základní škola se spolu se základní školou z Jevišovic a Šumné účastnila projektu Na kole krajinou historie. Cílem tohoto projektu bylo seznámit žáky s regionální historií a zároveň oživit i cyklovýlety na základních školách. Projekt zaštiťoval Středisko služeb školám Brno (zastoupené panem PaedDr. Karlem Rivolou), které spolupracuje nejen se školami, ale i Cyklo Klubem Kučera Znojmo (podpora cyklistického programu) či panem Danielem Rubešem (podpora v oblasti historického průzkumu).

Každá základní škola měla za úkol zmapovat nějakou historickou zajímavost v okolí její obce. Součástí bádání bylo nejen studium místních kronik či zpovídání pamětníků, ale případně i navštívení archivů. Jakmile skončila badatelská činnost, čekalo je prezentování jejich práce před žáky a učiteli zbývajících dvou škol. Ty se na dané místo dopravily na kolech.

Takto se postupně žáci každé ze škol vystřídali v roli hostitele, ale i v roli návštěvníků. Dne 25. května 2016 jsme navštívili Šumnou a dne 6. června 2016 jsme jeli do Jevišovic. U nás jsme obě základní školy přivítali 16. června 2016. Výsledkem celého projektu byly výstupy jednotlivých škol, který posloužily jako podklad pro plánovanou regionální učebnici.

Na Šumné nás žáci základní školy vzali do míst, kde byla středověká vesnice Ejpice. Seznámili nás krátce s její historií a ukázaly pár základních kamenů, které našli při historickém bádání. Potom jsme se podívali na zříceninu Šimperk. Následoval přesun do základní školy, kde měli žáci připravenou koláž vesnice Ejpice.

Druhý cyklovýlet nás čekal do Jevišovic, kde nás místní žáci provedli zbytky Starého hradu. Zhlédli jsme i archeologickou expozici ve Starém zámku. Ve škole nám také seznámili s tím, jak probíhalo jejich bádání.

Žáci 9. třídy naší základní školy si zvolili jako místní zajímavost barokní stavbu na blížkovickém náměstí. S hledáním informací jim nepomáhali pouze jejich vedoucí učitelé, ale i pan Daniel Rubeš. Ten je nejprve navštívil, aby jim ukázal, jakým směrem se jejich bádání může vydat a kde všude mohou hledat potřebné informace. Při jeho druhé návštěvě je jako profesionální průvodce provedl Blížkovicemi, aby viděli, co je samotné bude čekat. Při shromažďování materiálů žáci 9. třídy pracovali také s místními kronikami, které nám poskytl Městys Blížkovice na radnici (s hledáním nám pomáhala paní Bohuslava Kovářová). Využili i místní pamětníky, kterým tímto také děkujeme – Bulíčkovi, pan Nevoral.