Opravné přezkoušení 6. a 7. třída

Okruhy pro opravné přezkoušení z předmětu:

6. TŘÍDA
AJ
ČJ
D
M

7. TŘÍDA
AJ
ČJ
D
F