0
Lidice pro 21. století

Gratulujeme k úspěchu v mezinárodní vědomostní soutěži Národní památník Lidice vyhlašuje již 18 let mezinárodní vědomostní soutěž Lidice pro 21. století. Soutěž je rozdělena na kategorie mladších žáků do 15 let a starších žáků nad 15 let. Letošního 18. ročníku se účastnily dvě žákyně 9. třídy, Pavla Kovářová a Hana Kovářová. Hana Kovářová…

0
PROJEKTOVÝ DEN – CO NAŠE BABIČKY UMĚLY 

Dne 19. května 2023 na naší škole proběhl projektový den. Žáci 1. i 2. stupně si vyzkoušeli na 9 stanovištích různé aktivity a dozvěděli se i spoustu informací o životě babiček. Dříve si dokázali naši předci vše vyrobit doma a nic nemuseli kupovat. Také si spoustu věcí uměli opravit. Na vlastní…

0
Sázení stromů

Ve středu 12.4.2023 se 6. a 7. třída v rámci oslav Dne Země zapojila do vysazování stromků v lese u Zálesí. Na úvod nám pan lesník vysvětlil, jak tuto činnost správně provádět. Ve dvojicích či trojicích jsme následně po dobu dvou hodin sázeli lípy a buky. Práce nám šla hezky od…

0
DIGI DAY

Naše škola se připojila 19. dubna 2023 k akci DIGI DAY, která byla pořádána pro školy i širokou veřejnost a probíhala online. Cílem tohoto online setkání bylo seznámit účastníky s bezpečným chováním na internetu, ukázat jim, jak vypadá fake news a jaká případná nebezpečí na uživatele číhají. Do projektu se zapojila…

0
Přednáška – poruchy přijmu potravy

Ve středu 29. 3. se na naší škole uskutečnilo setkání žáků druhého stupně s olympijskou vítězkou v biatlonu paní Gabrielou Soukalovou a expertem na emoce, profesionálním koučem, terapeutem Cesty a učitelem osobního rozvoje Ing. Vladimírem Kludajem. Hlavním bodem programu byla přednáška, zaměřená na poruchy přijmu potravy, závislosti, deprese, sebepoškozování a vyhoření. Rozhovor…

0
ŠD I – Soutěž v pinkané 2023

Během měsíce února a částečně i března probíhala ve školní družině I soutěž v pinkané. Děti se snažily co nejvícekrát odpinknout míček bez pádu na zem. Absolutním vítězem se stal Jakub Binder, kterému se to podařilo 866 krát. Velkou pochvalu a drobné odměny si zasloužili všichni ti, kteří se soutěže zúčastnili. Věra…

0
ŠD I – Karneválek 2023

Tradiční družinový karneválek se uskutečnil 27. února. Děti si hrály, tančily a soutěžily ve svých kostýmech nebo v maskách, které si vyrobily v družině. Na závěr si každý vylosoval šťastné číslo, pod kterým se ukrývala drobná odměna. Věra Šulová

0
Přednes básně – soutěž v recitaci

V naší škole 1. března 2023 proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 1.-5. třídy. Pro porotu nebylo snadným úkolem vybrat vždy nejlepší výkony. Všichni recitátoři získali malou odměnu, diplom a medaili. Všem zúčastněným velmi děkujeme, stejně tak i jejich vyučujícím – za výběr textů, za přípravu a čas, který žákům věnovali.…

0
PŘEHLÍDKA MALÝCH TALENTŮ 2023

Během měsíce ledna probíhala ve školní družině I přehlídka malých talentů. Děti předváděly své činnosti, které je baví a ve kterých jsou šikovné. Navzájem jsme zhlédli: malování, kreslení, stavění z lega, skládání hlavolamů, tvoření z různých materiálů, cvičení s hudbou, hry na flétnu i ukulele, skákání přes švihadlo, přednášku o sovách, kreativní tvoření účesů…

0
Matematicko – logický den

18. listopadu proběhl na naší škole projektový den zaměřený na matematiku a logiku. Na prvním stupni bylo připraveno osm stanovišť. Žáci si zahráli různé logické hry, změřili své síly v netradičních úlohách s matematickým zaměřením a potrápili se nad sirkovými hlavolamy. Vyzkoušeli si složit podle předlohy ze sedmi geometrických obrazců spoustu…

1 2 3 4 13