0
FITKONTO

Žáci 6. třídy – Natálie Nováková a Tomáš Lujc se účastnili soutěže FITKONTO. V ní žáci odpovídají na kvízové otázky a plní dílčí úkoly (vztahují se ke zdravému životnímu stylu). Tomáš s Natálií se do ní zapojili sami od sebe jen na základě informací ode mě a starší Tomášově sestře (s…

0
projekt Dějepis+

Naše škola je zapojená již druhý školní rok do projektu Dějepis+. Cílem projektu je otestovat lekce vytvořené od odborníků z Ústavu pro totalitní režimy. Výuka probíhá tzv. badatelskou formou, při které žáci hledají v připravených materiálech odpověď na badatelskou otázku, kterou dostanou na začátku hodiny. Svoje odpovědi musí zdůvodnit a doložit…

0
Den stromů

Do delší covidové odmlce oslavila naše škola opět Den stromů. Formou projektového dne se žáci z prvního stupně zúčastnili tvořivých dílniček, poznávání stromů v okolí školy, přednášky odborníka o stromech a pozorování přírodnin pod mikroskopem. Žáci druhého stupně zasázeli v obci ořešáky, postarali se o ovocné stromy na školní zahradě a na jaře pomohou…

0
Exkurze PVE Dalešice a JE Dukovany

V druhé polovině měsíce října jsme se s 9. třídou vydali na exkurzi do přečerpávací vodní elektrárny Dalešice a do jaderné elektrárny Dukovany. V PVE Dalešice měli žáci možnost prohlédnout si vyřazenou Francisovu turbínu. Následně zhlédli krátký film o fungování PVE a navštívili strojovnu, ve které jsou umístěny 4 turbíny s…

0
Zahájení rekonstrukce zahrady MŠ

V úterý 27. září 2022 se odpoledne od 15:00 do 18:00 konala brigáda na zahradě mateřské školy. Touto akci byla fakticky zahájena rekonstrukce zahrady. Plány k rekonstrukci byly vyhotoveny odbornou firmou již v roce 2020 a zahrada má podle nového plánu vzdělávací charakter. Samotné brigády se účastnila více jak desítka rodičů,…

0
Adaptační pobyt 5. a 7.třídy

Ve dnech 5. a 6. září se žáci 5.třídy s paní učitelkou Žákovou a žáci 7.třídy s paní učitelkou Šrámkovou vydali na adaptační kurz. Cílem jejich dvoudenního seznamovacího pobytu se stalo rekreační středisko Dřevotvarka nedaleko obce Podhradí nad Dyjí. Celý pobyt se nesl v duchu seznamování nejen s novými třídními učitelkami,…

0
Sportovní den v Louce

Základní škola a mateřská škola, Blížkovice, okr. Znojmo příspěvková organizace Sportovní den v Louce Ve středu 7.9. 2022 se žáci 2., 3. a 4. třídy vypravili do Znojma do plaveckého areálu v Louce. Konal se zde sportovní den Louka plná dětí, na kterém se seznámili s tradičními i netradičními sporty. Většinu z nich si také…

0
Eurorebus 2022

Již několikátý rok se naše škola účastní soutěže Eurorebus. Jde o vědomostní soutěž, která se skládá z více kol. Soutěží se v kategorii školní třídy a školy (pro žáky od 6. – 9. třídy a SŠ). V první kolo probíhá online (od září do února), kdy se zapojuje celá třída. Vyplňují…

0
CESTY ČASEM

Společně s kolegyní jsme si pro naše třídy na 18. května 2022 naplánovaly exkurzi do Třebíče. Cílem byla bazilika svatého Prokopa, která patří na seznam památek UNESCO. Čekal nás výukový program s názvem Jak se staví katedrála. Žáci se tak při vyplňování pracovního listu dozvěděli, jak probíhala stavba katedrály, co měl…

0
Biologická olympiáda 2022

Biologická olympiáda (dále jen BiO) je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená žákům základních škol a studentům středních škol. BiO je organizovaná odděleně pro čtyři věkové kategorie soutěžících. BiO je postupová soutěž. U všech kategorií se uskutečňuje školní kolo. Vyšší kola mohou být s ohledem na kategorie…

1 2 3 4 5 13