Pedagogičtí zaměstnanci

Vedení ZŠ:

ředitelka školy: Mgr. Eva Valová, email: zs.blizkovice@seznam.cz

zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Hana Makovičková, email: makovickova@zsblizkovice.cz

Kantoři 1. stupeň:

1.třída: Mgr. Lenka Novotná, email: novotna@zsblizkovice.cz

2.třída: Mgr. Hana Brenkusová, email: brenkusova@zsblizkovice.cz

3.třída: Mgr. Věra Sobotková, email: sobotkova@zsblizkovice.cz

4.třída: Mgr. Miloslava Dancingerová, email: dancingerova@zsblizkovice.cz

5.třída: Mgr. Tomáš Řeřucha, email: rerucha@zsblizkovice.cz

Kantoři 2. stupeň:

6.třída: Mgr. Jana Žáková, email: zakova@zsblizkovice.cz

7.třída: Mgr. Eliška Karásková, email: karaskova@zsblizkovice.cz

8.třída: Mgr. Markéta Šrámková, email: sramkova@zsblizkovice.cz

9.třída: Mgr. Eva Kovářová, email: kovarova@zsblizkovice.cz

 

 

Výchovný poradce:

Mgr. Hana Makovičková, email: makovickova@zsblizkovice.cz

Metodik prevence:

Mgr. Tomáš Novotný, email: novotny@zsblizkovice.cz

Učitelé bez třídnictví:

Mgr. Tomáš Novotný, email: novotny@zsblizkovice.cz

Bc. Ludmila Čáblová, cablova@zsblizkovice.cz

 

Asistenti pedagoga:

Dagmar Turková, email: turkova@zsblizkovice.cz

Věra Šulová, email: sulova@zsblizkovice.cz

Jarmila Veselá, email: vesela@zsblizkovice.cz

Mgr. Jitka Obrdlíková, email: obrdlikova@zsblizkovice.cz

Milena Dvořáková, email: dvorakova.milena@zsblizkovice.cz

Michaela Novotná, email: novotna.michaela@zsblizkovice.cz

 

Speciální pedagog

Mgr. Jitka Obrdlíková, email: obrdlikova@zsblizkovice.cz

Mgr. Jana Žáková, email: zakova@zsblizkovice.cz