Pracovní pozice

Vedení Základní školy Blížkovice hledá pro školní rok 2019/20 učitele 1. stupně základní školy, úvazek 0,5.

Speciální pedagog, úvazek 0,2

Vedoucí školní jídelny, úvazek 1,0 , od 1.9. 2020 /viz výběrové řízení/

Vedení školy žádá, aby se hlásili pouze zájemci, kteří splňují kvalifikační předpoklady dle zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.