Projekt ropa

V listopadu – jako každým rokem – si v předmětu Chemie žáci 9. třídy osvojovali téma „Ropa“ takzvaným projektovým vyučováním. Celý projekt odstartovala edukativní hra Těžba ropy v Severním moři. Třída se rozdělila do 4 skupin, každá skupina – „firma“ se shodla podle mapy na oblasti, kterou „zakoupí“. V dalším kole se zjistilo, zda se v dané lokalitě ropa nachází a v kladném případě začala stavba ropovodu k nejbližší rafinérii. Stavbu ropovodu mohou ovlivňovat nahodilé události (poškození vrtné plošiny zemětřesením, finanční problémy společnosti, ekologická havárie a její odstraňování). Finálně byla rafinovaná ropa prodána – podle kurzu měny, který byl náhodně vylosován. V dalších vyučovacích hodinách probíhalo vyhledávání informací z různých zdrojů, vytvoření počítačové prezentace a vytvoření plakátu na nástěnku. Závěrečnou a nejdůležitější fází bylo zvládnutí vlastního ústního výkladu problematiky před spolužáky. Žáci nad projektem trávili čas v hodinách chemie, informační technologie i při domácí přípravě.