Projekt srdce

Během prvního pololetí školního roku 2016/2017 se někteří žáci 1. stupně účastnili projektu Srdce s láskou darované. Cílem je vytvořit originální technikou srdce, které je poté předáno konkrétní osobě, skupině či organizaci.

V rámci výtvarného kroužku, který vede paní učitelka Silvie Holíková, děti vytvořily papírová srdce. Vyzkoušely si tak novou techniku – quilling. Využívaly přitom papírové proužky, které stáčely do spirálek. Ty následně modelovaly a lepily do požadovaného tvaru.

Žáci svá srdce předali paní zástupkyni Haně Makovičkové, třídní paní učitelce Jaroslavě Hápové, třídní paní učitelce Elišce Karáskové a paní vychovatelce Věře Šulové. Všem zmíněným tak udělaly velkou radost.

Zároveň odeslaly fotky svých výtvorů i do soutěže, v které je můžete podpořit i vy. Hlasovat je možné na internetové adrese: http://srdce.age-management.cz/.