Projektový den – Ježíškova cesta

Pro žáky 5. až 9. ročníku jsme uspořádali projektový den s názvem Ježíškova cesta. Šlo o sérii únikových her, kdy byli žáci rozděleni do sedmnácti skupin napříč ročníky. Podívali se na různá místa ve škole, kromě tříd třeba i na půdu a sklep, sborovnu a ředitelnu, tělocvičnu nebo školní kuchyňku. Zde plnili rozličné úkoly. Od logických, přes vědomostní a fyzicky nastavené, až po zkoušku odvahy. Pokud úkol splnili, dostali indicii k rozluštění závěrečné tajenky. Ta je poslala do finále – přes zahradu do školních dílen, kde už na ně čekalo kolo štěstí. Zde si mohli vytočit výhru. Den byl velmi kladně hodnocen, což nás velmi těší… je to jen motivace k uspořádání další podobné akce.
Závěrem vám všem ještě chceme popřát krásné a ničím nerušené vánoční svátky a v novém roce zase na shledanou!!! Sledujte nás i nadále, vážíme si toho.