Provozní zaměstnanci

Úklid: 
Marie Cvaková, Marie Lujcová, Jiřina Krejčí

Školník: 
Jiří Švácha

Školní jídelna:
Vedoucí:
Polášková Blanka
mail: jidelna@zsblizkovice.cz , tel.č.: 725 778 122

Kuchařky: 
Gricová Andrea
Kolmanová Zdeňka
Gricová Nikola