Rada žáků

Rada žáků školy je poradní orgán ředitelky školy. Do rady jsou voleni vždy dva zástupci od 3. do 9. třídy, rada má tedy 14 členů.

Schůzky se konají jedenkrát za měsíc, nebo dle potřeby častěji. Předmětem jednání jsou záležitosti spojené s výukou, chováním, aktivitami žáků a vybavení chodeb pro relaxaci.

Žáci přenáší závěry z jednání do třídních kolektivů a zpět přináší připomínky a návrhy po projednání ve třídě s třídním učitelem.