Sázení stromů

Dne 20. října si již tradičně připomínáme Den stromů. U této příležitosti jsme se rozhodli zrealizovat výsadbu 15 ovocných stromů za naší obcí ve směru na Ctidružice. Sázení jabloní se zúčastnili žáci druhého stupně naší školy. 

Akce by se zcela jistě neobešla bez pomoci ochotných spoluobčanů. Proto děkujeme všem, kteří se na výsadbě jakkoliv podíleli, zejména pak Antonínu Šrámkovi za organizaci akce, Martinu Lutovskému za vybagrování děr a Martinu Bloudíčkovi za pomoc při sázení.

A jak hodnotí páteční výsadbu osmáci? Jak jinak než pozitivně. Ocenili především týmovou spolupráci na čerstvém vzduchu, osvojení nových dovedností, odpočinek od školního stereotypu a vykonání dobrého skutku pro naši planetu. Největší odměnou jim je dobrý pocit z výborně odvedené práce a samozřejmě i pochvala od všímavých spoluobčanů, kteří dokáží ocenit snahu za účelem zkrášlování okolí obce.