Jednání ŠR – 14.9.2017

Základní škola a mateřská škola, Blížkovice, okr. Znojmo příspěvková organizace

Členové Školské rady:
– zástupci školy – Mgr. Hana Makovičková, Mgr. Miloslava Dancingerová
– zástupci rodičů – Marika Křikavová, Olga Dvořáková
– zástupci zřizovatele – Zbyněk Holík, Ing. Roman Komenda

hosté: Mgr. Eva Valová – ředitelka školy

Jednací schůze Školské rady při ZŠ a MŠ, Blížkovice, okr. Znojmo příspěvková organizace
Blížkovice 14.9.2017

Program:
1) Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2016/2017
2) Schválení dodatku č.3 ke školnímu řádu ZŠ
3) Schválení dodatku č.4 ke školnímu řádu ŠD
4) Informace o možnosti elektronické žákovské knížky v systému Bakaláři
5) Diskuse

Závěr z jednání:

Hlasovací schéma:
PRO: PROTI : ZDRŽEL

ad 1) Členové schválili výroční zprávu školy za školní rok 2016/2017
6 0 0
ad 2) Členové schválili dodatek č.3 ke školnímu řádu ZŠ
6 0 0
ad 3) Členové schválili dodatek č.4 ke školnímu řádu ŠD
6 0 0

ad 4) Členové byli seznámeni s postupem školy při zavádění elektronické žákovské knížky v systému Bakaláři: v letošním školním roce budou učitelé 2.stupně cvičně provádět průběžné hodnocení v jednotlivých předmětech se zadáváním váhy známek (viz web školy). Teprve po postupném testování jednotlivých modulů bude zvažována možnost připojení zákonných zástupců.
ad 5) Projednána rekonstrukce webových stránek školy