Jednání ŠR – 23.11.2016

Jednací schůze Školské rady při ZŠ a MŠ, Blížkovice, okr. Znojmo příspěvková organizace Blížkovice ze dne 23. 11. 2016

Přítomní členové Školské rady:

zástupci školy – Mgr. Hana Makovičková, Mgr. Miloslava Dancingerová
zástupci rodičů – Marika Křikavová, Olga Dvořáková
zástupci zřizovatele – Zbyněk Holík, Ing. Roman Komenda

Program:

1) Schválení dodatku č. 2 k ŠVP ZV Radostné učení pro školní družinu č. j. 252/2016
2) Schválení dodatku č. 1 k ŠVP ZV Radostné učení, č. j

Závěr z jednání (hlasovací schéma – PRO : PROTI : ZDRŽEL)

ad 1) Dodatek č. 2 k ŠVP ZV Radostné učení pro školní družinu 6 0 0

ad 2) Dodatek č. 1 k ŠVP ZV Radostné učen 6 0 0

Školská rada se všemi stanovisky souhlasí.