Jednání ŠR – 28.11.2016

Jednací schůze Školské rady při ZŠ a MŠ, Blížkovice, okr. Znojmo příspěvková organizace Blížkovice ze dne 28. 11. 2016

Přítomní členové Školské rady:

zástupci školy – Mgr. Hana Makovičková, Mgr. Miloslava Dancingerová
zástupci rodičů – Marika Křikavová, Olga Dvořáková
zástupci zřizovatele – Zbyněk Holík, Ing. Roman Komenda

Program:

1) Schválení dodatku č. 2 ke školnímu řádu ZŠ, č. j. 254/1016

Závěr z jednání (hlasovací schéma – PRO : PROTI : ZDRŽEL

ad 1) Schválení dodatku č. 2 ke školnímu řádu ZŠ, č. j. 254/1016 6 0 0

Školská rada se všemi stanovisky souhlasí.