Jednání ŠR – 31.8.2016

Jednací schůze Školské rady při ZŠ a MŠ, Blížkovice, okr. Znojmo příspěvková organizace Blížkovice ze dne 31. 8. 2016

Přítomní členové Školské rady:

zástupci školy – Mgr. Hana Makovičková, Mgr. Miloslava Dancingerová
zástupci rodičů – Marika Křikavová, Olga Dvořáková
zástupci zřizovatele – Zbyněk Holík, Ing. Roman Komenda

Program:

1) Schválení dodatku č. 1. ke školnímu řádu č.j. 139/2016
2) Schválení přepracovaného ŠVP ZV: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Radostné učení č.j. 138/2016
3) Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2015/2016

Závěr z jednání (hlasovací schéma – PRO : PROTI : ZDRŽEL)

ad 1) Dodatek č. 1. ke školnímu řádu č.j. 139/2016 (6 : 0 : 0)

ad 2) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Radostné učení č.j. 138/2016 (6 : 0 : 0)

ad 3) Výroční zprávy školy za školní rok 2015/2016 (6 : 0 : 0)

Diskuse:

Z jednání vyplývá přednést na jednání zřizovatele připomínku k uskladňování kol žáků.