Jednání ŠR – 7.3.2017

Jednací schůze Školské rady při ZŠ a MŠ, Blížkovice, okr. Znojmo příspěvková organizace Blížkovice ze dne 7. 3. 2017

Přítomní členové Školské rady:

zástupci školy – Mgr. Hana Makovičková, Mgr. Miloslava Dancingerová
zástupci rodičů – Marika Křikavová, Olga Dvořáková
zástupci zřizovatele – Zbyněk Holík, Ing. Roman Komenda

hosté:

Mgr. Eva Valová – ředitelka školy

Program:

1) Seznámení se s inspekční zprávou ČŠI
2) Projednání případných změn ve směrnici č. 46 – Koncepce domácí přípravy
3) Projednání možnosti elektronické žákovské knížky v systému Bakaláři
4) Diskuse

Závěr z jednání (hlasovací schéma – PRO : PROTI : ZDRŽEL)

ad 1) Členové byli seznámeni s inspekční zprávou ČŠI a berou ji na vědomí

ad 2) Směrnice č. 46 – koncepce domácí přípravy byla upravena – odstraněn bod
o známkování domácích úkolů

ad 3) Jednání odloženo. Mgr. Hana Makovičková byla pověřena zjištěním informací
o fungování a finanční náročnosti programu a vyhodnocení ankety mezi zákonnými zástupci.

ad 4) Členové byli seznámeni s projektem rekonstrukce cvičné kuchyně a ostatními plánovanými projekty