Soutěž v anglické konverzaci

V letošním roce proběhla na naší škole opět konverzační soutěž v anglickém jazyce. V kategorii IA pro 6. a 7. třídu se připravovalo deset žáků, v kategorii IIA pro 8. a 9. ročník také deset žáků. Školní kolo „anglické konverzace“ proběhlo v pondělí 30. 1.2017 odpoledne. Tříčlenná komise rozhodla, že postup do okresního kola si vybojovali žákyně 9. třídy Eliška Juranová a Tomáš Kříž ze 7. třídy.

Okresní kolo této soutěže se konalo 8. 2. 2017 na GPOA ve Znojmě. V obou kategoriích byla početná a silná konkurence mladých angličtinářů ze základních i středních škol celého okresu Znojmo. Eliška Juranová obsadila pěkné 7. -9. místo a Tomáš Kříž skončil desátý. Protože bývám členkou zkoušející komise, mohu porovnat úroveň soutěžících v rámci okresu. Soutěžící IIA kategorie většinou mají znalosti na úrovni maturantů a jejich porozumění i schopnost vyjadřování jsou na stále vyšší úrovni. Do soutěže se také zapojuje stále větší počet škol z okresu. Tato tendence je pozitivní, v rámci přípravy na soutěž hraje podstatnou roli i doba strávená sledováním filmů v angličtině a komunikace s lidmi z jiných zemí pomocí facebooku a herních internetových serverů. Mnozí ze soutěžících strávili delší dobu v anglicky mluvících zemích nebo plánují svůj další život v zahraničí.

Děkuji oběma žákům za svědomitou přípravu a reprezentaci naší ZŠ a MŠ Blížkovice v rámci okresu.