SRPZŠ

Základní škola a mateřská škola, Blížkovice, okr. Znojmo příspěvková organizace

Schůze SRPZŠ dne 14. 9. 2017
Program:
– Bezpečné prostředí ve škole, vstup do budovy
– Zahájení šk. roku, opakování, písemné práce, prodej výpěstků ze šk. zahrady
– Váha známek, zapojení systému Bakaláři do hodnocení
– Konzultační dny ve škole, poskytování inf ze strany školy, písemné informace, spolupráce školy a rodiny, vzájemná               informovanost
– www školy
– Provoz ŠD ráno 6.30-7.20 odpol 11.45-12.15 je ŠD v jídelně
– Změny ve školském zákoně, zapracované do školního řádu, schváleného školskou radou – rada žáků a povinnosti řed         škole, změna v termínech zápisů, povinnosti zák. zástupců, přestupky a oznamovací povinnost školy při absencích a           hrubém chování žáků
– Školní řád, úplné znění školního řádu, podpis rodičů v ŽK
– Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků s SVP a žáků nadaných – novela vyhlášky
– Stravování – novela vyhlášky /svačiny v ZŠ/, zdražení obědů
– Postup školy při úrazech, ztrátě věcí, nošení věcí, které nesouvisí s výukou
– Dopravní situace u školy
– Hospodaření SRPZŠ
– Poděkování SRPZŠ
– Zapojení do akce společnosti Život dětem