Stravování

Od 1. 9. 2019 přechází školní jídelna zpět pod základní školu. Dojde ke změně celého režimu, proto je pro zdárný přechod naplánována schůzka na úterý 3. 9. 2019 v 16,00 v sále školy. Žáci přihlášení ke stravování novou přihláškou na školní rok 2019/20 budou mít automaticky zajištěn oběd, pokud jej zákonný zástupce neodhlásí /viz přihláška/. 

Případné dotazy směřujte na vedoucí školní jídelny. Veškeré nové údaje budeme uvádět na www školy.