Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2018/2019

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia:

          1. termín:          pátek 12. dubna 2019
          2. termín:          pondělí 15. dubna 2019

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

          1. termín:          úterý 16. dubna 2019
          2. termín:          středa 17. dubna 2019

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělávání na dny:

          1. termín:          pondělí 13. května 2019
          2. termín:          úterý 14. května 2019