Testování

Preventivní antigenní test ve škole se s účinností od 3. 5. 2021 provádí pouze 1x týdně (pondělí) nebo v den příchodu do školy, nebyl-li žák v pondělí přítomen. Platí pro žáky 1. stupně a pro ty žáky 2. stupně, kteří se pravidelně účastní skupinových konzultací.