Učební plány pro rok 2020/2021 – 2. TŘÍDA

[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Český-jazyk-2.tř..pdf“ color=“default“]ČESKÝ JAZYK[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Člověk-a-svět-práce-2.tř..pdf“ color=“default“]ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Hudební-výchova-2.tř..pdf“ color=“default“]HUDEBNÍ VÝCHOVA[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Matematika-1.tř..pdf“]MATEMATIKA[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Prvouka-2.-tř..pdf“]PRVOUKA[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Tělesná-výchova-2.tř-1.pdf“]TĚLESNÁ VÝCHOVA[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Výtvarná-výchova-2.tř..pdf“]VÝTVARNÁ VÝCHOVA[/button]