Učební plány pro rok 2020/2021 – 4. TŘÍDA

[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Anglický-jazyk-4.tř.-1.pdf“ color=“default“]ANGLICKÝ JAZYK[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Český-jazyk-4.tř.-1.pdf“ color=“default“]ČESKÝ JAZYK[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Člověk-a-svět-práce-4.tř.-1.pdf“ color=“default“]ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Hudební-výchova-4.tř.-1.pdf“ color=“default“]HUDEBNÍ VÝCHOVA[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Matematika-4.tř.-1.pdf“]MATEMATIKA[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Přírodověda-4.-tř..pdf“]PŘÍRODOVĚDA[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Tělesná-výchova-4.tř.pdf“]TĚLESNÁ VÝCHOVA[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Vlastivěda-4.tř.-1.pdf“]VLASTIVĚDA[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Výtvarná-výchova-4.tř.-1.pdf“]VÝTVARNÁ VÝCHOVA[/button]