Učební plány pro rok 2020/2021 – 5. TŘÍDA

[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Anglický-jazyk-5.tř.-1.pdf“ color=“default“]ANGLICKÝ JAZYK[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Český-jazyk-5.tř.-1.pdf“ color=“default“]ČESKÝ JAZYK[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Člověk-a-svět-práce-5.tř.-1.pdf“ color=“default“]ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Hudební-výchova-5.-tř.-1.pdf“ color=“default“]HUDEBNÍ VÝCHOVA[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Informační-technologie-5.tř.-1.pdf“]INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Matematika-5.tř.-2.pdf“]MATEMATIKA[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Přírodověda-5.tř.-1.pdf“]PŘÍRODOVĚDA[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Tělesná-výchova-5.tř-1.pdf“]TĚLESNÁ VÝCHOVA[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Vlastivěda-5.tř..pdf“]VLASTIVĚDA[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Výtvarná-výchova-5.tř.-1.pdf“]VÝTVARNÁ VÝCHOVA[/button]