Učební plány pro rok 2020/2021 – 6. TŘÍDA

[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Anglický-jazyk-6.tř.pdf“ color=“default“]ANGLICKÝ JAZYK[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Český-jazyk-6.tř.pdf“ color=“default“]ČESKÝ JAZYK[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Člověk-a-svět-práce-6.-tř-1.pdf“ color=“default“]ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Dějepis-6.tř-1.pdf“ color=“default“]DĚJEPIS[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Fyzika-6.tř-1.pdf“ color=“default“]FYZIKA[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Hudební-výchova-6.tř-1.pdf“ color=“default“]HUDEBNÍ VÝCHOVA[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Informační-technologie-6.tř-1.pdf“]INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Matematika-6.tř-1.pdf“]MATEMATIKA[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Přírodopis-6.tř-1.pdf“]PŘÍRODOVĚDA[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Tělesná-výchova-6.tř-1.pdf“]TĚLESNÁ VÝCHOVA[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Výchova-ke-zdraví-6.tř.upr_.pdf“]VÝCHOVA KE ZDRAVÍ[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Výchova-k-občanství-6.tř.pdf“]VÝCHOVA K OBČANSTVÍ[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Výtvarná-výchova-6.tř-1.pdf“]VÝTVARNÁ VÝCHOVA[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Výtvarná-výchova-6.tř-1.pdf“]ZEMĚPIS[/button]