Učební plány pro rok 2020/2021 – 9. TŘÍDA

[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Anglický-jazyk-9.tř-1.pdf“ color=“default“]ANGLICKÝ JAZYK[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Český-jazyk-9.tř-1.pdf“ color=“default“]ČESKÝ JAZYK[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Člověk-a-svět-práce-9.-tř-1.pdf“ color=“default“]ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Dějepis-9.-tř-1.pdf“ color=“default“]DĚJEPIS[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Fyzika-9.-tř-1.pdf“ color=“default“]FYZIKA[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Hudební-výchova-9.tř-1.pdf“ color=“default“]HUDEBNÍ VÝCHOVA[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Chemie-9.tř-1.pdf“]CHEMIE[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Informační-technologie-9.tř-1.pdf“]INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Matematika-9.tř.pdf“]MATEMATIKA[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Přírodopis-9.tř.pdf“]PŘÍRODOPIS[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Německý-jazyk-9.tř-1.pdf“]NĚMECKÝ JAZYK[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Tělesná-výchova-9.tř-1.pdf“]TĚLESNÁ VÝCHOVA[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/plán-cvičení-M.pdf“]Matematika cvičení[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Výchova-k-občanství-9.tř.pdf“]VÝCHOVA K OBČANSTVÍ[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Výtvarná-výchova-9.tř-1.pdf“]VÝTVARNÁ VÝCHOVA[/button]
[button link=“http://www.zsblizkovice.cz/wp-content/uploads/Zeměpis-9.tř-1.pdf“]ZEMĚPIS[/button]