Výběrové  řízení na pozici vedoucí ŠJ

Základní škola a mateřská škola, Blížkovice, okr. Znojmo příspěvková organizace

Blížkovice 220, 671 55 Blížkovice    tel. 515258116   

 

Výběrové  řízení na pozici vedoucí ŠJ

Ředitelství Základní školy a mateřské školy, Blížkovice, okr. Znojmo  příspěvková organizace
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí školní jídelny základní školy s nástupem od

  1. 8. 2020.

Předpoklady pro výkon funkce:
-kvalifikace získaná maturitní zkouškou v oboru ekonomickém, zdravotním, hotelnictví apod. /splnění tohoto předpokladu doloží kopií dokladu o vzdělání/
-zdravotní průkaz /splnění doloží kopií/

Požadavky:
-předchozí praxe v oblasti ekonomického řízení nebo stravovacích služeb
-orientace v oblasti legislativy platné pro školní jídelny
-znalost pracovně právních předpisů a předpisů v oblasti hospodaření příspěvkových organizací
-velmi dobrá znalost práce s PC

Očekáváme:
-efektivní vedení školní jídelny s využitím inovativních přístupů
-schopnost komunikovat na profesionální úrovni
-připravenost ke spolupráci
-ochotu k dalšímu osobnímu a profesnímu růstu
-otevřenost a transparentnost

Nabízíme:
-možnost podílet se zásadním způsobem na zvyšování kvality školní jídelny
-prostor pro inovace
-odpovídající finanční ohodnocení
-benefity v rámci FKSP
-25 dnů dovolené v termínech prázdnin


Přihláška musí obsahovat
:

1/ Strukturovaný životopis
2/ Motivační dopis
3/ Kopii dokladu o vzdělání
4/ Kopii zdravotního průkazu
5/ Čestné prohlášení o zdravotním stavu
6/čestné prohlášení, že osoba není trestně stíhaná
7/ Další dokumenty dokládající úroveň vzdělání v oboru stravovacích služeb a administrativy

Přihlášky zasílejte nejpozději do 15. 5. 2020 do 12.00 na adresu:

1/Základní škola a mateřská škola, Blížkovice, okr. Znojmo příspěvková organizace
Blížkovice 220
671 55 Blížkovice

2/ nebo doručte osobně na ředitelství školy

Obálka bude označena: výběrové řízení – neotvírat

V případě dalších dotazů se obracejte na řed. školy Evu Valovou, tel. 515258116, mail: zs.blizkovice@seznam.cz