Zabezpečení budovy mateřské školy

Mateřská škola

1x videotelefon do třídy v přízemí, obsluhuje učitelka, vpouští osoby vedoucí děti do MŠ nebo vyzvedávající děti z MŠ

1x zvonek chodba v přízemí, obsluhuje uklízečka, otevírá osobně hlavní vchod a zjišťuje důvod návštěvy v MŠ

1x videotelefon do třídy v 1. patře, obsluhuje učitelka, vpouští osoby vedoucí děti do MŠ nebo vyzvedávající děti z MŠ

1x zvonek chodba v 1. patře, obsluhuje uklízečka, otevírá osobně hlavní vchod a zjišťuje důvod návštěvy v MŠ

Vchod do budovy mateřské školy tak zůstává permanentně uzavřen.